Plamínek srdcařů

Ateliér kresby Ostravské university, 06.12.2016, 18:00

Všechny vystavující pojí Ostravská univerzita. Jedna absolventka a pět studentů výtvarného umění se rozhodlo koncipovat z vnějšího pohledu nesourodou výstavu, která má ovšem jisté vnitřní pojítko a tím je vzájemné přátelství a láska k umění. Autoři jsou tímto společenstvím ovlivňováni a ve vzájemných diskuzích o umění konfrontují své nápady. Každý však hloubá především ve svém nitru, čerpá z dosavadních prožitků. Studenti se aktivně zapojují do kolektivních výstav či pořádají hudební performance.