Random Seed

Gabriela Těthaová, Kateřina Palešníková, Jan Hrubeš, 15.09.2016, 18:00

Random Seed / náhodné semínko / je náhodné číslo, případně pole, které se využívá pro inicializaci generátoru pseudonáhodných čísel. Vznikající posloupnost je díky použité metodě téměř nerozlišitelná od náhodné.

Random Seed pro nás představuje počáteční moment procesu tvorby. Každá takováto inicializace určuje posloupnost našich dalších rozhodnutí, která mohou být od původního bodu velice vzdálená a racionálně nespojitelná, přesto však jsou nevratně podmíněná. Stejně tak výstupy naší snahy reorganizovat a pojmout fragmenty vnímaného světa nemusí být nutně tomuto světu na první pohled podobné, ačkoli jsou iniciovány přes randomSeed(reality).