Local Memory is Penetrated with Strangers

Jakub Tajovský, 21.09.2017 - 25.09.2017, 18:00

Název výstavy je alegorickou formulí volně se vztahující k místu kde se výstava odehrává. Na základě reálií interpretovaných jako vizuální paměť vily P651 vytváří Jakub Tajovský imaginativní místo zabydlené fiktivním obyvatelem. Vystavené artefakty zde působí jako abstrakní útvary s konkrétními funkcemi, dočasně zabydlují prostor a propůjčují mu fantazii o stylizované realitě. Výstavu můžeme vidět jako snahu o domestikaci iluze nebo průnik do harmonie prostoru. Jistá míra neobvyklého vystupování je přirozeností cizince, navázání na místní realitu dotváří novou větev paměti vykreslující „pána domu“. Jinak řečeno, obraz zabydlení tvoří vrstvu „pseudoreality“ prostupující paměť domu zároveň očekávající prostoupení přizvaným pozorovatelem.