Ne tak daleko, jak to vypadá

Americké Jaro, 26.05.2016, 19:00

V rámci festivalu Americké jaro Vás zveme na vernisáž výstavy: Ne tak daleko, jak to vypadá

Vernisáž 26.5., 19:00

Výstava se snaží zkoumat, do jaké míry americká kultura ovlivňuje českou/globální kulturu a naopak. Kurátoři vidí pojem „Americanness“ – „Američanství“ jako pojem, který lze aplikovat na velkou část světové populace, bez ohledu na státní příslušnost konkrétního člověka, což z velké části dáno globální povahou americké kultury a politiky. Projekt představuje umělce různých národností, pracujících napříč nejrůznějšími náměty a médii. Jejich tvorbě je však společná atmosféra odstupu, daného rozdílnou kulturní zkušeností a současně vědomí nutnosti přizpůsobit se místnímu kontextu. Tato specifická konfrontace se tak stává hlavním námětem výstavy i jejích doprovodných programů.

Kurátoři: Milan Salák a Conrad Armstrong

Umělci: Anna Vojtěch, Leo Joseph, Lawrence Wells, Viktor Valášek, Luis Cerdas, Lucio Fuentes, Richard Stipl, Jimena Mendoza, Conrad Armstrong, Megan Clark

Doprovodný program:

31. 5. 2016, 19:00
Crew against People (Alexey Klyuykov a Vít Svoboda): O graffiti

Graffiti se zrodilo koncem šedesátých let v Bronxu. Ve spojení s hudbou rap a hip hop se od té doby stalo celosvětovým fenoménem. Po začátcích pramenících ze syrových vandalských impulzů se tato umělecká forma vyvinula ve velmi stylizovaný a specializovaný projev. Někdy se toto vyjádření mění dokonce i v jakýsi obchodní produkt, čímž se podle některých názorů delegitimizuje coby projev vzpoury. Skupina CAP – vědoma si tohoto vývoje – zkoumala v minulých desetiletích formu, obsah i funkci graffiti a ve svém příspěvku shrnuje své pochopení politických, sociálních i estetických aspektů této původně americké umělecké formy, která dnes existuje nezávisle v mnoha lokálních kontextech.

16. 6. 2016, 19:00
Milan Kohout: Vztek na obou polokoulích

Milan Kohout je umělec aktivně působící po celém světě. Žije střídavě v České republice a v USA a cítí jako svou morální povinnost upozorňovat v obou těchto zemích na nespravedlnost, a to především prostřednictvím umění performance. Ve svém příspěvku bude hovořit o své práci v obou těchto kontextech a také pojedná o otázce národní identity ve vztahu k lidským právům a úsilí o mír.